Nieuwsbericht 2013

Kinderen van het kinderdagverblijf

Het gaat goed met Paballong HIV/AIDS Care Centre in Lesotho. Door grote bijdragen van Aqualia Foundation en Nederland Lesotho Fonds is het bestuur in staat om de continuïteit te garanderen voor de vele patiënten en hun mantelzorgers. Eind 2012 is er dankzij de hulp van onze stichting en de stichting in Verenigd Koninkrijk een CD4 machine aangeschaft, waarmee patiënten nu in het centrum hun bloed kunnen laten testen. Dit brengt extra kosten met zich mee die o.a. door ons opgebracht moeten worden. Door deze extra service zijn de patiënten zeer tevreden.

De keuken waaruit maaltijden worden verstrekt

Door de sterfte aan AIDS worden kleine kinderen opgevangen door hun oudere zusjes of broertjes, die daardoor niet naar school konden. Een kinderdagverblijf was gewenst en al in mei 2013 kon dat verblijf worden geopend. Vanuit Nederland heeft de Soroptimisten club uit Hilversum een grote som geld overgemaakt zodat er ook speelgoed aanwezig kon zijn. Op dit moment maken er 35 kinderen gebruik van dit dagverblijf waar zij kleren en eten krijgen. Er worden pedagogische adviezen gegeven. Er wordt naar de thuissituatie gekeken die in sommige gevallen verbeterd moeten worden. Daar is een deskundige voor ingehuurd, zeker omdat er ook seksueel misbruik is geconstateerd. Dat vereist gespecialiseerde aanpak.

Het zal fijn als wij, het bestuur van Paballong in Nederland zoveel mogelijk geld inzamelen om het centrum in Lesotho te helpen met zijn goede werk. Daarbij hopen en rekenen wij op uw hulp.

St. Paballong HIV/AIDS Care Centre
Rekeningnummer: NL15 TRIO 0198 5483 89
Contact: Pauline Klöters

Soroptimistclub Hilversum zet zich in voor Aids-wezen

Hilversum, 06 april 2013

Een benefietvoorstelling in samenwerking met Filmtheater Hilversum en een feestweek met kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer moeten zoveel mogelijk geld in het laatje brengen.

Dat wil de Soroptimistclub Hilversum. Deze internationale serviceorganisatie zamelt dit jaar geld in voor de kinderopvang van Aids-wezen in Lesotho, een koninkrijk in zuidelijk Afrika. ‘De AIDS-epidemie heeft hier een verwoestende uitwerking’, vertelt Gerard Mathot. Deze Nederlander woont al meer dan veertig jaar in Lesotho en heeft aan de wieg gestaan van het Paballong AIDS centrum. ‘Paballong staat op het punt kinderopvang te starten voor de jongere broertjes en zusjes van kinderen die door ziekte of overlijden van hun ouders de zorg voor hun broertjes en zusjes hebben moeten overnemen. Door de kinderopvang krijgen zij de gelegenheid weer naar school te gaan’, vertelt hij.

Weggeslagen

Doel van de Soroptimistclub voor 2013 is geld inzamelen voor de Paballong kinderopvang voor onder meer speelgoed, educatief materiaal en een noodfonds. Dit noodfonds is er om de acute noden van gezinnen die door kinderen worden gerund te verlichten, zoals eten, schoenen en kleding. Mathot: ‘Lesotho is een van de armste landen ter wereld. Door de AIDS-epidemie is een hele generatie hier weggeslagen. AIDS-wezen zijn al heel kwetsbaar, zeker als ze, veel te jong, de verantwoordelijkheid van de zorg van een gezin moeten dragen. Scholing is essentieel om ze een kans op een goede toekomst te geven.’

De Soroptimisten ondersteunen dit project van harte. Dat doen de ‘sorren’ niet alleen. Al meerdere jaren bestaat er een samenwerking met Filmtheater Hilversum. Het Filmtheater stelt een zaal en film beschikbaar voor een benefietvoorstelling. Dit jaar draait op 14 april de film A Late Quartet. Ook heeft de club samenwerking gezocht met een lokale kinderopvangorganisatie. De Stichting Eigen&Wijzer, met locaties in onder andere Loosdrecht en Ankeveen, heeft het project omarmd.
Eigen&Wijzer bestaat dit jaar 25 jaar en viert dit met een feestweek van 10 tot en met 14 juni. Maandag tot en met donderdag worden op iedere locatie een tot twee activiteiten per dag georganiseerd met als doel plezier maken en geld inzamelen. Op vrijdag 14 juni sluit Eigen&Wijzer de feestweek af met een grote fair bij locatie De Pinkenstal in Loosdrecht. Er komen onder meer kramen met eigengemaakte spullen en tweedehands kleding, een grote loterij, een modeshow, danswedstrijden en een kinderrestaurant.

Bundelen

Marga van Tussenbroek van de Soroptimistclub: ‘Wij zijn ontzettend blij met deze samenwerking. Als service-organisatie van vakvrouwen bundelen wij onze krachten voor met name vrouwen en kinderen. Ieder jaar kiezen we een goed doel waar we ons voor inzetten. Vorig jaar was dat dicht bij huis. Toen mochten we geld inzamelen en meewerken aan de inrichting van Viore, het inloopcentrum van mensen die leven met kanker in Hilversum. Onlangs konden we daar nog een beamer aanbieden, omdat de inzameling nog succesvoller was dan verwacht. Dit jaar hopen we dat te kunnen evenaren met een project ver van huis, maar even belangrijk; bijdragen aan een goede toekomst voor kinderen in Lesotho.’

Donatie voor kinderopvang

De Aqualia Foundation (USA) en Sentabale (UK) hebben geld beschikbaar gesteld om het kinderopvangcentrum te bouwen en in te richten.

Hieronder beschrijft Gerard Mathot de stand van zaken daaromtrent.
“We hopen dat het kinderopvangcentrum in januari 2013 wanneer het nieuwe school jaar begint klaar zal zijn. We zijn bezig de ‘children headed households’ te identificeren, als wel de grootouders die voor de kinderen van hun kinderen moeten zorgen omdat de ouders (hun kinderen dus ) aan AIDS overleden zijn. Daarna kunnen we de (ongeveer 35) kinderen tussen 2 en 6 jaar selecteren die van de kinderopvang gebruik kunnen maken. Daardoor zouden de oudere kinderen naar de school dichtbij het centrum kunnen gaan zodat de grootouders een beetje rust hebben (zie 2011 rapport).

Het Mennonite Central Committee van Zuidelijk Afrika heeft op 2 manieren steun beloofd. Ten eerste voor de omgevingsvriendelijke delen van het centrum: regenwater tonnen, zonne-electriciteit en toiletten verbonden aan een biogas digester. Dan kunnen we zelf het gas opwekken waarop gekookt kan worden. Het afvloeiwater is dan veilig om in de tuin te gebruiken.
Ten tweede om voor 3 jaar ons personeel te betalen (3 lokale mensen: het hoofd/sociaal werker, een kleuteronderwijzer/counselor en een zorgdrager/kok) en 2 Canadese vrijwilligers (een sociaal werker en een zorgdrager) en een lokale vrijwilliger. Deze is getraind als conservation agriculture. Die vrijwilliger maakt dan een voorbeeldtuin en ook kan hij het Paballong Centre ondersteunen met de agricultural training helpen.

We zijn nu druk bezig met een planning voor de aannemer en offertes opvragen voor  meubilair, 12V LEC lampen, et cetera.”

Wilt u ook een donatie ook doen? Klik dan hier