Paballong HIV/Aids Care Centre


Lockdown in Lesotho

Lesotho is een arm land. Gezondheidszorg is voor veel mensen niet bereikbaar. De Hiv/Aids-epidemie heeft Lesotho hard geraakt. Het land is niet voorbereid of toegerust op een nieuwe epidemie zoals het Coronavirus.

Om een grootschalige uitbraak van het Coronavirus te voorkomen heeft de regering van Lesotho een nationale lockdown ingesteld. Van 29 maart tot 21 april moeten alle inwoners binnen blijven.  Alleen voedselwinkels, apotheken, banken en medische instellingen mogen openblijven. Hiv/Aids Care Centre Paballong blijft dus in bedrijf, maar heeft wel een flink aantal aanpassingen moeten doen.

Omdat Lesotho omringd wordt door Zuid-Afrika en veel Basotho in hun buurland werken, besloot de regering van Lesotho snel de grenzen te sluiten. Ook in Zuid-Afrika geldt nu een lockdown. In dit land zijn tot nu toe 1.749 bevestigde gevallen van COVID-19. Daarmee is Zuid-Afrika tot nu toe het ergst getroffen land ten zuiden van de Sahara.

In Lesotho zijn tot nu toe 8 gevallen verdacht, waarvan er 1 is overleden. Lesotho heeft niet zelf de mogelijkheid om te testen op COVID-19. Tests worden in Zuid Afrika uitgevoerd.

Gevolgen voor Paballong

Omdat het een medische instelling is, blijft Paballong voorlopig geopend voor de ernstigste gevallen. Het aantal patiënten dat behandeld wordt is wel gedaald. Dat betekent dat er minder medewerkers nodig zijn.

Medewerkers met vergelijkbare functies werken per toerbeurt. Zo werken in de keuken bijvoorbeeld vier koks. Twee koks werken twee dagen en hebben daarna twee dagen vrij zodat de andere twee koks kunnen werken. Het doel is om transport en contact te reduceren en om te gaan met de verlaagde werkdruk.

De activiteiten van het jongerencentrum zijn vooralsnog gestopt om contact tussen jongeren te beperken. Het computerlab blijft geopend voor printen en kopiëren.

Het kinderdagverblijf blijft lunches voor Aidswezen en kinderen wiens ouders Aids hebben verzorgen. Dit is hard nodig omdat door de lockdown ook andere bronnen van inkomsten wegvallen en er hongersnood dreigt. De kinderen komen voorlopig echter niet naar Paballong: hun verzorgers halen het voedsel voor ze op, om zo het risico van besmetting te reduceren.

De boerderij blijft in bedrijf. Op dit moment wordt hard gewerkt aan voedselproductie en de oogst. Wel verwacht Paballong dat de verkoopcijfers zullen afnemen omdat mensen niet of nauwelijks nog hun huizen mogen verlaten.

Blijft u ons steunen?

Omdat de mensen in Lesotho veelal arm zijn, hebben ze haast geen buffers om dit soort tegenslagen op te vangen. De kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan zijn ook voor hun eten afhankelijk van Paballong.

De droogte van afgelopen zomer bracht de voedselvoorziening al in gevaar. Vandaar dat we afgelopen kerst uw bijdragen hebben ingezet om voedselpakketten uit te reiken. De dagelijkse lunches die nu worden uitgereikt zijn ook echt van levensbelang.

Vanwege de lockdown hebben veel mensen geen werk en geen inkomen. De kans op hongersnood is daarom helaas levensgroot.

De Coronacrisis heeft fysieke afstand gebracht, maar lijkt ons als mensen ook dichter bij elkaar te brengen. We helpen elkaar en we zorgen voor elkaar. Wij hopen ook zoveel mogelijk kwetsbare mensen met HIV en “Aidswezen” in Lesotho door deze crisis heen helpen. Mogen we op u rekenen?

Klik hier om direct via IDeal te doneren:
(u betaalt via een beveiligde link van Stichting Mollie Payments)


Of stort uw bijdrage op dit rekeningnummer:
NL15TRIO 019.85.48.389
t.n.v stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre, Amsterdam


Ondersteun Stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre met een fiscaal aftrekbare donatie: Klik hier >>>


Achtergrond

Lesotho is een klein bergachtig koninkrijk in het midden van Zuid-Afrika. De bevolking telt zo’n 2 miljoen mensen. 25 procent van de volwassen bevolking is geïnfecteerd met HIV. Het land staat daarmee tweede op de wereldranglijst van Hiv-infectie, na Ngwane, aan de oostkust van Z. Afrika.

Dit betekent dat een kwart van de bevolking, zo’n 500.000 mensen, groot risico loopt om Aids te krijgen en eraan te sterven. Een van de oorzaken van deze hoge infectiegraad is migrantenarbeid: veel Basotho (inwoners van Lesotho) werken in de mijnen van Zuid-Afrika. Het niveau van besmettig binnen de migrantengemeenschap is hoog.

Oorzaak van armoede

De meeste Aidspatiënten blijven thuis, zonder energie om te werken, verzorgd door mantelzorgers (vaak familieleden). De HIV/Aidscrisis zorgt dus voor grote armoede in Lesotho. Aidspatienten kunnen vaak niet werken, mantelzorgers moeten bovenop de zorg ook nog hun inkomen vergaren.

Er is weinig toegang tot goede zorg en medicatie. Ook zijn er nauwelijks voorzieningen om Aidswezen op te vangen. Deze zijn voornamelijk afhankelijk van familie. Vaak valt de zorg voor jongere kinderen terug op de oudere kinderen.

Samen op weg naar zelfredzaamheid

In 2001 startte een comité van lokale en internationale sponsors onder leiding van Nederlander Gerard Mathot (foto rechts), die ruim 40 jaar in Lesotho woont, een initiatief om een zorgcentrum voor HIV/AIDS patienten op te richten. In 2007 werd het Paballong Centrum gebouwd en uitgerust, met als werkgebied het Berea Plateau.

Holistische Benadering

Het centrum wordt meer dan zeshonderd keer per maand bezocht en heeft zo’n zevenhonderd cliënten voor AIDS-remmers (ART).

Paballong gaat uit van een holistische benadering van het Aidsprobleem. Het centrum biedt zowel medische diensten als een aanpak om de zelfredzaamheid van HIV/Aidspatienten te vergroten.

Medische diensten:

  • Vrijwillig medisch advies en testen
  • Antiretrovirale behandeling (ART)
  • Preventie van moeder op kind-besmetting (PMTCT) en pre- en postnatale zorg
  • Behandeling van bijkomende ziektes (zoals tuberculose)

Zelfredzaamheid:

  • Dagopvang voor Aids-wezen zodat mantelzorgers kunnen gaan werken
  • Training in tuinbouw en veeteelt (kleinvee zoals kippen, konijnen en varkens)
  • Voedingstraining. Cliënten en hun verzorgers krijgen bij elk bezoek een gezonde lunch aangeboden.

Een onafhankelijk onderzoek van Sechaba Consultants toonde aan dat 97 procent van de cliënten tevreden is. Een client: “Nu accepteer ik mijn status en kijk naar de toekomst. Ik kan ook weer voor mijn kinderen zorgen.”

Stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre Nederland

Fondsen voor het Paballong HIV/AIDS Care Centre worden ingezameld door familie en vrienden van Gerard Mathot, in zowel Nederland and Engeland.

In Nederland is Stiching Paballong HIV/AIDS Care Centre ingeschreven als ANBI. De Stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers. Donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar en komen direct ten goede van het Paballong Centrum.

Ondersteun het Paballong HIV/AIDS Care Centre: klik hier >>>