Paballong HIV/Aids Care Centre

 


Achtergrond

Lesotho is een klein bergachtig koninkrijk in het midden van Zuid-Afrika. De bevolking telt zo’n 2 miljoen mensen. 25 procent van de volwassen bevolking is geïnfecteerd met HIV. Het land staat daarmee tweede op de wereldranglijst van Hiv-infectie, na Ngwane, aan de oostkust van Z. Afrika.

Dit betekent dat een kwart van de bevolking, zo’n 500.000 mensen, groot risico loopt om Aids te krijgen en eraan te sterven. Een van de oorzaken van deze hoge infectiegraad is migrantenarbeid: veel Basotho (inwoners van Lesotho) werken in de mijnen van Zuid-Afrika. Het niveau van besmettig binnen de migrantengemeenschap is hoog.

Oorzaak van armoede

De meeste Aidspatiënten blijven thuis, zonder energie om te werken, verzorgd door mantelzorgers (vaak familieleden). De HIV/Aidscrisis zorgt dus voor grote armoede in Lesotho. Aidspatienten kunnen vaak niet werken, mantelzorgers moeten bovenop de zorg ook nog hun inkomen vergaren.

Er is weinig toegang tot goede zorg en medicatie. Ook zijn er nauwelijks voorzieningen om Aidswezen op te vangen. Deze zijn voornamelijk afhankelijk van familie. Vaak valt de zorg voor jongere kinderen terug op de oudere kinderen.

Samen op weg naar zelfredzaamheid

In 2001 startte een comité van lokale en internationale sponsors onder leiding van Nederlander Gerard Mathot (foto rechts), die ruim 40 jaar in Lesotho woont, een initiatief om een zorgcentrum voor HIV/AIDS patienten op te richten. In 2007 werd het Paballong Centrum gebouwd en uitgerust, met als werkgebied het Berea Plateau.

Holistische Benadering

Het centrum wordt meer dan zeshonderd keer per maand bezocht en heeft zo’n zevenhonderd cliënten voor AIDS-remmers (ART).

Paballong gaat uit van een holistische benadering van het Aidsprobleem. Het centrum biedt zowel medische diensten als een aanpak om de zelfredzaamheid van HIV/Aidspatienten te vergroten.

Medische diensten:

  • Vrijwillig medisch advies en testen
  • Antiretrovirale behandeling (ART)
  • Preventie van moeder op kind-besmetting (PMTCT) en pre- en postnatale zorg
  • Behandeling van bijkomende ziektes (zoals tuberculose)

Zelfredzaamheid:

  • Dagopvang voor Aids-wezen zodat mantelzorgers kunnen gaan werken
  • Training in tuinbouw en veeteelt (kleinvee zoals kippen, konijnen en varkens)
  • Voedingstraining. Cliënten en hun verzorgers krijgen bij elk bezoek een gezonde lunch aangeboden.

Een onafhankelijk onderzoek van Sechaba Consultants toonde aan dat 97 procent van de cliënten tevreden is. Een client: “Nu accepteer ik mijn status en kijk naar de toekomst. Ik kan ook weer voor mijn kinderen zorgen.”


Stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre Nederland

Fondsen voor het Paballong HIV/AIDS Care Centre worden ingezameld door familie en vrienden van Gerard Mathot, in zowel Nederland and Engeland.

In Nederland is Stiching Paballong HIV/AIDS Care Centre ingeschreven als ANBI. De Stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers. Donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar en komen direct ten goede van het Paballong Centrum.

Mogen we op u rekenen?

Klik hier om direct via IDeal te doneren:
(u betaalt via een beveiligde link van Stichting Mollie Payments)


Of stort uw bijdrage op dit rekeningnummer:
NL15TRIO 019.85.48.389
t.n.v stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre, Amsterdam


Ondersteun Stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre met een fiscaal aftrekbare donatie: Klik hier >>>