Nieuwe regels periodieke schenking

Als u van plan bent het Paballong HIV/Aids Care Centre voor meerdere jaren te steunen, kan de periodieke schenking voor zowel u als ons een voordelige manier van schenken zijn!

De noodzaak van het opstellen van een notariële akte voor periodieke schenkingen is in 2014 vervallen. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende.

100% aftrekbaar

Periodieke schenkingen aan goede doelen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er bestaat geen maximum. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen:

  • De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie.
  • De schenker moet minstens 18 jaar zijn.
  • Als de schenker is getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de partner vereist.

Hier vindt u voorbeeldformulieren om een schenkingsovereenkomst vast te leggen. (Deze link verwijst naar de website van de Belastingdienst).

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de schenkingsovereenkomst opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn/haar inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Hartelijk dank voor uw steun!
Bestuur Stichting Paballong

Heeft u vragen?