Lockdown in Lesotho

Om een grootschalige uitbraak van het Coronavirus te voorkomen heeft de regering van Lesotho een nationale lockdown ingesteld. Van 29 maart tot 21 april moeten alle inwoners binnen blijven. Alleen voedselwinkels, apotheken, banken en medische instellingen mogen openblijven. Hiv/Aids Care Centre Paballong blijft dus in bedrijf, maar heeft wel een flink aantal aanpassingen moeten doen. 

Hiv/Aids Care Centre Paballong mag nog open blijven, maar heeft wel aanpassingen moeten doorvoeren.

Lesotho is een arm land. Gezondheidszorg is voor veel mensen niet bereikbaar. De Hiv/Aids-epidemie heeft het land hard geraakt. Lesotho is niet voorbereid of toegerust op een nieuwe epidemie zoals het Coronavirus. De lockdown moet voorkomen dat COVID-19 om zich heen grijpt.

Lesotho heeft niet zelf de mogelijkheid om te testen op COVID-19, het Coronavirus. Tot nu toe zijn er acht mogelijke gevallen van COVID-19. Het is nu wachten op bevestiging uit Zuid-Afrika, waar de tests worden uitgevoerd. Een van de acht patiënten is inmiddels helaas overleden.

Omdat Lesotho omringd wordt door Zuid-Afrika en veel Basotho in hun buurland werken, besloot de regering van Lesotho snel de grenzen te sluiten. Ook in Zuid-Afrika geldt nu een lockdown. In dit land zijn tot nu toe 1.749 bevestigde gevallen van COVID-19.

Gevolgen voor Paballong

Het centrum blijft voorlopig geopend. Het aantal patiënten dat Paballong normaal gesproken bezoekt is wel gedaald. Dat betekent dat er minder medewerkers nodig zijn. Ook het vervoer voor zorgpersoneel dat vanuit Maseru komt is gelimiteerd. Paballong heeft per dag de beschikking over twee taxi’s die acht personen per rit mee kunnen nemen.

Medewerkers met vergelijkbare functies werken per toerbeurt. Zo werken in de keuken bijvoorbeeld vier koks. Twee koks werken twee dagen en hebben daarna twee dagen vrij zodat de andere twee koks kunnen werken. Het doel is om transport en contact te reduceren en om te gaan met de verlaagde werkdruk. 
De activiteiten van het jongerencentrum zijn vooralsnog gestopt om contact tussen jongeren te beperken. Het computerlab blijft geopend voor printen en kopiëren. 

Het kinderdagverblijf blijft lunches voor de kinderen verzorgen. Dit is hard nodig. De kinderen komen nu niet meer naar Paballong om daar te eten. Hun verzorgers halen het voedsel voor ze op, om zo het risico van besmetting te reduceren. 

De boerderij blijft in bedrijf. Op dit moment wordt hard gewerkt aan voedselproductie en de oogst. Wel verwacht Paballong dat de verkoopcijfers zullen afnemen omdat mensen niet of nauwelijks nog hun huizen mogen verlaten.   

Blijft u ons steunen?

Omdat de mensen in Lesotho veelal arm zijn, hebben ze haast geen buffers om dit soort tegenslagen op te vangen. De kinderen die bijvoorbeeld naar het kinderdagverblijf gaan zijn ook voor hun eten afhankelijk van Paballong. De droogte van afgelopen zomer bracht de voedselvoorziening al in gevaar. Vandaar dat we afgelopen kerst uw bijdragen hebben ingezet om voedselpakketten uit te reiken. De dagelijkse lunches die nu worden uitgereikt zijn ook echt van levensbelang. Vanwege de lockdown hebben veel mensen geen werk en geen inkomen. De kans op hongersnood is helaas levensgroot. 

De Coronacrisis heeft fysieke afstand gebracht, maar lijkt ons als mensen ook dichter bij elkaar te brengen. We helpen elkaar en we zorgen voor elkaar. Ook in Lesotho is die steun hard nodig. Mogen we weer op u rekenen?