Over de besnijdenis

In vele landen in Afrika, en ook in Lesotho, is besnijdenis een onderdeel van de initiatie periode die traditioneel (en nu nog voor vele jongens) ondergaan wordt. Jammer genoeg is in Lesotho die besnijdenis niet compleet (er wordt vaak maar een gedeelte van de voorhuid afgesneden).

Nu heeft onderzoek bewezen dat volledige besnijdenis de kans op een HIV overdracht (of infectie) met 60% vermindert. Daarom is er een grote actie om alle jongens en mannen aan te moedigen dat te laten doen. Op Paballong zijn we daarmee eind September begonnen. Het is vrijwillig en veilig, maar de mensen worden ook gevraagd om zich te laten counselen en een HIV test af te laten nemen. Het counselen is ook belangrijk, omdat ze toch door moeten gaan een condoom te gebruiken. In Paballong hebben in 3 maanden 188 mannen zich laten besnijden, waarvan 185 ook zich op HIV heeft laten testen (4% HIV+ en 96% HIV-).

Nieuwsbericht 2013

Kinderen van het kinderdagverblijf

Het gaat goed met Paballong HIV/AIDS Care Centre in Lesotho. Door grote bijdragen van Aqualia Foundation en Nederland Lesotho Fonds is het bestuur in staat om de continuïteit te garanderen voor de vele patiënten en hun mantelzorgers. Eind 2012 is er dankzij de hulp van onze stichting en de stichting in Verenigd Koninkrijk een CD4 machine aangeschaft, waarmee patiënten nu in het centrum hun bloed kunnen laten testen. Dit brengt extra kosten met zich mee die o.a. door ons opgebracht moeten worden. Door deze extra service zijn de patiënten zeer tevreden.

De keuken waaruit maaltijden worden verstrekt

Door de sterfte aan AIDS worden kleine kinderen opgevangen door hun oudere zusjes of broertjes, die daardoor niet naar school konden. Een kinderdagverblijf was gewenst en al in mei 2013 kon dat verblijf worden geopend. Vanuit Nederland heeft de Soroptimisten club uit Hilversum een grote som geld overgemaakt zodat er ook speelgoed aanwezig kon zijn. Op dit moment maken er 35 kinderen gebruik van dit dagverblijf waar zij kleren en eten krijgen. Er worden pedagogische adviezen gegeven. Er wordt naar de thuissituatie gekeken die in sommige gevallen verbeterd moeten worden. Daar is een deskundige voor ingehuurd, zeker omdat er ook seksueel misbruik is geconstateerd. Dat vereist gespecialiseerde aanpak.

Het zal fijn als wij, het bestuur van Paballong in Nederland zoveel mogelijk geld inzamelen om het centrum in Lesotho te helpen met zijn goede werk. Daarbij hopen en rekenen wij op uw hulp.

St. Paballong HIV/AIDS Care Centre
Rekeningnummer: NL15 TRIO 0198 5483 89
Contact: Pauline Klöters