Nieuwsbrief Paballong 2016

De stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre is dit jaar begonnen met een bestuurswisseling. Pierre Janssens en Lambert Quant hebben het bestuur verlaten en Mijke van Rijn en Josselien Janssens hebben hun plaats ingenomen. Een verjonging en daarmee de continuïteit gewaarborgd. Het heeft meteen ook nieuwe sponsors opgeleverd. Wij bedanken Pierre en Lambert voor hun jarenlange i9nzet.

700 patiënten per maand
Vanuit het centrum dragen medewerkers zorg voor de patiënten die thuis verpleegd worden. De verpleegster verzorgt chronische patiënten die geen familie om zich heen hebben. Op het centrum zelf komen elke dag patiënten voor controle en medicatie en gesprekken. Er wordt voor een maand medicatie meegegeven. En voordat de patiënt naar huis gaat, wordt er een maaltijd verstrekt. Zo gemiddeld brengen 700 patiënten per maand een bezoek aan de kliniek.

Duurzaamheid en bijen
Duurzaamheid is een belangrijke factor op het centrum. Er is zonne-, windenergie, biogas afkomstig van mest van de dieren, er zijn boomgaarden. Dit jaar hebben wij met uw geld een bijenproject gefinancierd in Paballong. De moestuin zorgt voor eten voor de patiënten en voor inkomen voor het centrum. De bijen kunnen goed gebruik maken van de planten en bloemen in de moestuin. Honing is een voedzaam product wat tevens veel geld kan opleveren in de verkoop. Verder is het belangrijk de bijenpopulatie in de wereld op sterkte te houden. Met jullie geld is er een aantal bijenkorven aangeschaft die in een goed seizoen 10 oogsten kan opleveren. Een oogst bestaat uit 15 flessen van 500 mgr. Honing. Een mooi doel zowel voor Paballong als voor het milieu.

Uniformpjes voor de primary school
Door sterfte van ouders en grootouders bestaan er huishoudens waar een broer of zusje aan het hoofd staan. Drie jaar geleden is daarom een kinderdagverblijf opgericht voor jongere broertjes en zusjes zodat de oudere broer of zus wel naar school kan worden gegaan. Nu is de eerste groep uit het kinderdagverblijf zover dat zij zelf naar de primary school gaan. Wij hebben bijgedragen aan de uniformpjes die gekocht moesten worden. Ondertussen is een naschoolse opvang gecreëerd zodat er eerst huiswerk gemaakt kan met ondersteuning van een tutor voordat er thuis gekookt enz. moet worden.

World AIDS
Net als ieder jaar wordt de World AIDS gevierd om de mensen met HIV en AIDS te ondersteunen, samen de voorlichting ter hand te nemen en ook leuke dingen met elkaar te doen. Gedeelde smart is halve smart.

Uw steun is belangrijk
Het budget van Paballong is dit jaar zo ongeveer € 130.000,00. De kosten stijgen elk jaar. De Paballong Trust in Lesotho is altijd op zoek naar geld en wij willen hen daarbij helpen. Wij vragen u voor dit doel, waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen (we werken alleen met vrijwilligers ) te ondersteunen d.m.v. een donatie aan onze stichting met een ANBI status. Voor uw bijdrage in het verleden danken wij u hartelijk.

St. Paballong HIV/AIDS Care Centre, rek.nr. NL15 TRIO 0198 5483 89

Contact: Pauline Klöters

 

Bezoek Paballong Care Center

Bestuurslid Pauline Klöters bezocht dit jaar samen met haar man Paul het Paballong Care Center in Lesotho. In de pdf (klik op de afbeelding) kunt u haar verslag lezen.

Bezoek aan Paballong Care Center te Lesotho

Verslag bezoek aan Paballong Care Center te Lesotho

 

Donatie voor kinderopvang

De Aqualia Foundation (USA) en Sentabale (UK) hebben geld beschikbaar gesteld om het kinderopvangcentrum te bouwen en in te richten.

Hieronder beschrijft Gerard Mathot de stand van zaken daaromtrent.
“We hopen dat het kinderopvangcentrum in januari 2013 wanneer het nieuwe school jaar begint klaar zal zijn. We zijn bezig de ‘children headed households’ te identificeren, als wel de grootouders die voor de kinderen van hun kinderen moeten zorgen omdat de ouders (hun kinderen dus ) aan AIDS overleden zijn. Daarna kunnen we de (ongeveer 35) kinderen tussen 2 en 6 jaar selecteren die van de kinderopvang gebruik kunnen maken. Daardoor zouden de oudere kinderen naar de school dichtbij het centrum kunnen gaan zodat de grootouders een beetje rust hebben (zie 2011 rapport).

Het Mennonite Central Committee van Zuidelijk Afrika heeft op 2 manieren steun beloofd. Ten eerste voor de omgevingsvriendelijke delen van het centrum: regenwater tonnen, zonne-electriciteit en toiletten verbonden aan een biogas digester. Dan kunnen we zelf het gas opwekken waarop gekookt kan worden. Het afvloeiwater is dan veilig om in de tuin te gebruiken.
Ten tweede om voor 3 jaar ons personeel te betalen (3 lokale mensen: het hoofd/sociaal werker, een kleuteronderwijzer/counselor en een zorgdrager/kok) en 2 Canadese vrijwilligers (een sociaal werker en een zorgdrager) en een lokale vrijwilliger. Deze is getraind als conservation agriculture. Die vrijwilliger maakt dan een voorbeeldtuin en ook kan hij het Paballong Centre ondersteunen met de agricultural training helpen.

We zijn nu druk bezig met een planning voor de aannemer en offertes opvragen voor  meubilair, 12V LEC lampen, et cetera.”

Wilt u ook een donatie ook doen? Klik dan hier

Foto’s opening Paballong HIV/Aids center