Paballong kan zes huizen voor Aids-wezen bouwen

Dankzij onze donateurs, en met hulp van Wilde Ganzen, heeft Stichting Paballong Nederland in 2018 voldoende geld opgehaald om te kunnen starten met de bouw van maar liefst zes woningen voor gezinnen van Aidswezen.

Het doel was vier, maar dankzij een gunstige wisselkoers en lokale steun kunnen nu zes ‘children headed households’ een stevig en veilig dak boven het hoofd krijgen. Onze hartelijke dank hiervoor!


Dit jaar ontvangen wij aanvullende steun van Wilde Ganzen voor een woonproject voor kinderen waarvan de ouders overleden zijn aan AIDS. Van elke euro die u aan Stichting Paballong doneerde, maakte Wilde Ganzen €1,50. De inzamelingsactie is geslaagd en de bouw kan beginnen.
De stichting Nederland-Lesotho is een steunstichting voor het HIV/Aidscentrum Paballong (‘Plek van zorg’). Lesotho is een arm land waar gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. Vanuit een holistische visie verzorgt Paballong medische zorg aan patiënten, medicatie, testen, voorlichting, voedingstrainingen en nog veel meer. Zo heeft Paballong een Youth Centre om jongeren te ondersteunen en goede voorlichting te geven en een kinderdagverblijf voor de jongere broertjes en zusjes van Aidswezen.

Kwetsbare kinderen
Als ouders wegvallen door ziekte of overlijden, komt de zorg voor de jongste kinderen vaak terecht bij de oudere broers en zussen, grootouders, ooms en tantes of zelfs buren. De oprichters van Paballong zagen dat de ouders broers en zussen vervolgens zelf niet meer naar school konden en daardoor nog meer in een kwetsbare positie raakten. Daarom heeft Paballong een kinderdagverblijf voor de jongere broers en zussen (van 2 tot 6 jaar) om schoolgaan weer mogelijk te maken.
Onderwijs is niet het enige struikelblok. De zogenaamde ‘children headed households’ zijn ook kwetsbaar op het gebied van bijvoorbeeld voeding en huisvesting. Ook dit jaar zamelt Paballong Nederland geld in om huizen te kunnen bouwen voor de gezinnen van Katleho Majara (2), Tsepo Lenatha (3), Mapaseka Ntsane (4) en Thandiwe Mamphane (3). Het huisje van Tsepo is door storm en zware regen deels ingevallen. Het gezin woont op dit moment bij de buren omdat ze overvallen zijn voor gewelddadige rovers. Hun woning is niet meer veilig. Datzelfde geldt voor de huizen van de andere gezinnen. Paballong wil voor ieder gezin een eenvoudige, veilige woning bouwen, met een latrine.

Nieuwsbrief Paballong 2017

Download als PDF: Stichting Paballong HIV Aids Care Centre – Nieuwsbrief 2017

In 2018 ontvangen wij aanvullende steun van Wilde Ganzen voor een woonproject voor kinderen waarvan de ouders overleden zijn aan AIDS. Van elke Euro die u aan Stichting Paballong doneert, maakt Wilde Ganzen €1,50!

Ondersteun het Paballong HIV/AIDS Care Centre: klik hier >>>

.
Van het bestuur
De stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre heeft dit jaar met groot verdriet afscheid genomen van haar bestuurslid, Pauline Klöters-Mathot. Ondanks haar ziekte was ze nog steeds erg betrokken bij en actief voor Paballong. Haar enorme liefde en inzet zullen we vreselijk missen.

Pauline heeft zelf haar opvolging geregeld. Natalie Mathot neemt als secretaris plaats in het bestuur van de stichting. Arnica Veling-Gortzak moet door andere drukke werkzaamheden helaas afscheid nemen. Wij bedanken haar voor haar inzet.

Mijke Klöters-van Rijn, voorzitter/penningmeester
Natalie Mathot, secretaris
Josselien Janssens, bestuurslid

Zorg voor HIV/Aids-patiënten
Al ruim tien jaar dragen medewerkers vanuit het centrum zorg voor de patiënten die thuis verpleegd worden. Dit gebeurt vanuit een holistische benadering. De verpleegster verzorgt chronische patiënten die geen familie om zich heen hebben. Op het centrum zelf komen elke dag patiënten voor controle en medicatie en gesprekken. Er wordt voor een maand medicatie meegegeven. En voordat de patiënt naar huis gaat, wordt een maaltijd verstrekt. Gemiddeld 700 patiënten per maand brengen een bezoek aan de kliniek.

Wilde Ganzen
Erg trots en blij zijn we met het samenwerkingsverband met Wilde Ganzen. Ons projectvoorstel voor het bouwen van vier huizen is onlangs goedgekeurd. De woningen worden gebouwd voor zogenaamde ‘ children headed households’. Door ziekte of overlijden van ouders aan de gevolgen van Aids zijn de oudere broers en/of zussen verantwoordelijk voor hun jongere broertjes en zusjes. Paballong wil deze kinderen graag een goed dak boven het hoofd bezorgen. Van elke euro die u doneert maakt Wilde Ganzen 1,50 euro. Een mooie ondersteuning van een belangrijk project.

De gezinnen voor wie Paballong de huizen wil bouwen zijn in beeld gekomen dankzij het kinderdagverblijf (Dr. Titi Mohapi Day Care Centre) dat de stichting in Lesotho drie jaar geleden heeft opgericht. Door dagopvang te bieden voor de jongere broertjes en zusjes kunnen de oudere kinderen naar school. In 2017 ving het kinderdagverblijf 34 kinderen tussen de 2 en 6 jaar oud op. Deze kinderen zijn in de regel erg kwetsbaar. Op de crèche krijgen ze twee keer per dag een voedzame maaltijd en worden ze voorbereid op het basisonderwijs. Ook organiseert Paballong sociale evenementen voor ze, zodat ze in contact komen met andere mensen en kinderen in de regio.

Winterkleding
Iets ogenschijnlijks simpels als kleding is voor deze kinderen niet vanzelfsprekend. Veel kleren zijn stuk of te klein. De winters in Lesotho zijn erg koud. Vaak moeten kinderen twee tot drie kilometer lopen om van huis bij het kinderdagverblijf te komen. Warme kleding en schoenen zijn onontbeerlijk om ze warm en gezond te houden. Onze stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre heeft daarom bijgedragen aan warme winterkleding voor de 34 kinderen van het Dr. Titi Mohapi Day Care Centre.

Drip-irrigation en duurzaamheid
Ook hebben we met uw donaties een bijdrage geleverd aan het zogenaamde ‘drip irrigation’ project. Duurzaamheid is een belangrijke factor op het centrum. Er is zon-en windenergie, biogas afkomstig van mest van de dieren en er zijn boomgaarden. Drip irrigation is een vorm van micro irrigatie waarbij water en voedingsstoffen bewaard kunnen blijven door water langzaam naar de wortels van de planten te laten druppelen. Het doel is om water direct bij de wortels te krijgen en verdamping te minimaliseren. Een goed ontworpen ‘ drip irrigation’ systeem is in de regel efficiënter dan een klassiek irrigatiesysteem.

Steun Paballong!
Het budget van Paballong is dit jaar zo ongeveer € 130.000,00. De kosten stijgen elk jaar. De Paballong Trust in Lesotho is altijd op zoek naar geld en wij willen hen daarbij helpen. Wij vragen u voor dit doel, waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen (we werken alleen met vrijwilligers) te ondersteunen d.m.v. een donatie aan onze stichting met een ANBI-status.

Wij danken u hartelijk voor uw steun en hopen dat wij daar ook dit jaar weer op mogen rekenen!

St. Paballong HIV/AIDS Care Centre, rek.nr. NL15 TRIO 0198 5483 89

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Laat uw gegevens achter via het contactformulier!

 

Nieuwsbrief Paballong 2016

De stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre is dit jaar begonnen met een bestuurswisseling. Pierre Janssens en Lambert Quant hebben het bestuur verlaten en Mijke van Rijn en Josselien Janssens hebben hun plaats ingenomen. Een verjonging en daarmee de continuïteit gewaarborgd. Het heeft meteen ook nieuwe sponsors opgeleverd. Wij bedanken Pierre en Lambert voor hun jarenlange i9nzet.

700 patiënten per maand
Vanuit het centrum dragen medewerkers zorg voor de patiënten die thuis verpleegd worden. De verpleegster verzorgt chronische patiënten die geen familie om zich heen hebben. Op het centrum zelf komen elke dag patiënten voor controle en medicatie en gesprekken. Er wordt voor een maand medicatie meegegeven. En voordat de patiënt naar huis gaat, wordt er een maaltijd verstrekt. Zo gemiddeld brengen 700 patiënten per maand een bezoek aan de kliniek.

Duurzaamheid en bijen
Duurzaamheid is een belangrijke factor op het centrum. Er is zonne-, windenergie, biogas afkomstig van mest van de dieren, er zijn boomgaarden. Dit jaar hebben wij met uw geld een bijenproject gefinancierd in Paballong. De moestuin zorgt voor eten voor de patiënten en voor inkomen voor het centrum. De bijen kunnen goed gebruik maken van de planten en bloemen in de moestuin. Honing is een voedzaam product wat tevens veel geld kan opleveren in de verkoop. Verder is het belangrijk de bijenpopulatie in de wereld op sterkte te houden. Met jullie geld is er een aantal bijenkorven aangeschaft die in een goed seizoen 10 oogsten kan opleveren. Een oogst bestaat uit 15 flessen van 500 mgr. Honing. Een mooi doel zowel voor Paballong als voor het milieu.

Uniformpjes voor de primary school
Door sterfte van ouders en grootouders bestaan er huishoudens waar een broer of zusje aan het hoofd staan. Drie jaar geleden is daarom een kinderdagverblijf opgericht voor jongere broertjes en zusjes zodat de oudere broer of zus wel naar school kan worden gegaan. Nu is de eerste groep uit het kinderdagverblijf zover dat zij zelf naar de primary school gaan. Wij hebben bijgedragen aan de uniformpjes die gekocht moesten worden. Ondertussen is een naschoolse opvang gecreëerd zodat er eerst huiswerk gemaakt kan met ondersteuning van een tutor voordat er thuis gekookt enz. moet worden.

World AIDS
Net als ieder jaar wordt de World AIDS gevierd om de mensen met HIV en AIDS te ondersteunen, samen de voorlichting ter hand te nemen en ook leuke dingen met elkaar te doen. Gedeelde smart is halve smart.

Uw steun is belangrijk
Het budget van Paballong is dit jaar zo ongeveer € 130.000,00. De kosten stijgen elk jaar. De Paballong Trust in Lesotho is altijd op zoek naar geld en wij willen hen daarbij helpen. Wij vragen u voor dit doel, waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen (we werken alleen met vrijwilligers ) te ondersteunen d.m.v. een donatie aan onze stichting met een ANBI status. Voor uw bijdrage in het verleden danken wij u hartelijk.

St. Paballong HIV/AIDS Care Centre, rek.nr. NL15 TRIO 0198 5483 89

Contact: Pauline Klöters

 

Bezoek Paballong Care Center

Bestuurslid Pauline Klöters bezocht dit jaar samen met haar man Paul het Paballong Care Center in Lesotho. In de pdf (klik op de afbeelding) kunt u haar verslag lezen.

Bezoek aan Paballong Care Center te Lesotho

Verslag bezoek aan Paballong Care Center te Lesotho

 

Over de besnijdenis

In vele landen in Afrika, en ook in Lesotho, is besnijdenis een onderdeel van de initiatie periode die traditioneel (en nu nog voor vele jongens) ondergaan wordt. Jammer genoeg is in Lesotho die besnijdenis niet compleet (er wordt vaak maar een gedeelte van de voorhuid afgesneden).

Nu heeft onderzoek bewezen dat volledige besnijdenis de kans op een HIV overdracht (of infectie) met 60% vermindert. Daarom is er een grote actie om alle jongens en mannen aan te moedigen dat te laten doen. Op Paballong zijn we daarmee eind September begonnen. Het is vrijwillig en veilig, maar de mensen worden ook gevraagd om zich te laten counselen en een HIV test af te laten nemen. Het counselen is ook belangrijk, omdat ze toch door moeten gaan een condoom te gebruiken. In Paballong hebben in 3 maanden 188 mannen zich laten besnijden, waarvan 185 ook zich op HIV heeft laten testen (4% HIV+ en 96% HIV-).