Nieuwsbrief Paballong 2016

De stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre is dit jaar begonnen met een bestuurswisseling. Pierre Janssens en Lambert Quant hebben het bestuur verlaten en Mijke van Rijn en Josselien Janssens hebben hun plaats ingenomen. Een verjonging en daarmee de continuïteit gewaarborgd. Het heeft meteen ook nieuwe sponsors opgeleverd. Wij bedanken Pierre en Lambert voor hun jarenlange i9nzet.

700 patiënten per maand
Vanuit het centrum dragen medewerkers zorg voor de patiënten die thuis verpleegd worden. De verpleegster verzorgt chronische patiënten die geen familie om zich heen hebben. Op het centrum zelf komen elke dag patiënten voor controle en medicatie en gesprekken. Er wordt voor een maand medicatie meegegeven. En voordat de patiënt naar huis gaat, wordt er een maaltijd verstrekt. Zo gemiddeld brengen 700 patiënten per maand een bezoek aan de kliniek.

Duurzaamheid en bijen
Duurzaamheid is een belangrijke factor op het centrum. Er is zonne-, windenergie, biogas afkomstig van mest van de dieren, er zijn boomgaarden. Dit jaar hebben wij met uw geld een bijenproject gefinancierd in Paballong. De moestuin zorgt voor eten voor de patiënten en voor inkomen voor het centrum. De bijen kunnen goed gebruik maken van de planten en bloemen in de moestuin. Honing is een voedzaam product wat tevens veel geld kan opleveren in de verkoop. Verder is het belangrijk de bijenpopulatie in de wereld op sterkte te houden. Met jullie geld is er een aantal bijenkorven aangeschaft die in een goed seizoen 10 oogsten kan opleveren. Een oogst bestaat uit 15 flessen van 500 mgr. Honing. Een mooi doel zowel voor Paballong als voor het milieu.

Uniformpjes voor de primary school
Door sterfte van ouders en grootouders bestaan er huishoudens waar een broer of zusje aan het hoofd staan. Drie jaar geleden is daarom een kinderdagverblijf opgericht voor jongere broertjes en zusjes zodat de oudere broer of zus wel naar school kan worden gegaan. Nu is de eerste groep uit het kinderdagverblijf zover dat zij zelf naar de primary school gaan. Wij hebben bijgedragen aan de uniformpjes die gekocht moesten worden. Ondertussen is een naschoolse opvang gecreëerd zodat er eerst huiswerk gemaakt kan met ondersteuning van een tutor voordat er thuis gekookt enz. moet worden.

World AIDS
Net als ieder jaar wordt de World AIDS gevierd om de mensen met HIV en AIDS te ondersteunen, samen de voorlichting ter hand te nemen en ook leuke dingen met elkaar te doen. Gedeelde smart is halve smart.

Uw steun is belangrijk
Het budget van Paballong is dit jaar zo ongeveer € 130.000,00. De kosten stijgen elk jaar. De Paballong Trust in Lesotho is altijd op zoek naar geld en wij willen hen daarbij helpen. Wij vragen u voor dit doel, waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen (we werken alleen met vrijwilligers ) te ondersteunen d.m.v. een donatie aan onze stichting met een ANBI status. Voor uw bijdrage in het verleden danken wij u hartelijk.

St. Paballong HIV/AIDS Care Centre, rek.nr. NL15 TRIO 0198 5483 89

Contact: Pauline Klöters

 

Over de besnijdenis

In vele landen in Afrika, en ook in Lesotho, is besnijdenis een onderdeel van de initiatie periode die traditioneel (en nu nog voor vele jongens) ondergaan wordt. Jammer genoeg is in Lesotho die besnijdenis niet compleet (er wordt vaak maar een gedeelte van de voorhuid afgesneden).

Nu heeft onderzoek bewezen dat volledige besnijdenis de kans op een HIV overdracht (of infectie) met 60% vermindert. Daarom is er een grote actie om alle jongens en mannen aan te moedigen dat te laten doen. Op Paballong zijn we daarmee eind September begonnen. Het is vrijwillig en veilig, maar de mensen worden ook gevraagd om zich te laten counselen en een HIV test af te laten nemen. Het counselen is ook belangrijk, omdat ze toch door moeten gaan een condoom te gebruiken. In Paballong hebben in 3 maanden 188 mannen zich laten besnijden, waarvan 185 ook zich op HIV heeft laten testen (4% HIV+ en 96% HIV-).

Nieuwsbericht 2013

Kinderen van het kinderdagverblijf

Het gaat goed met Paballong HIV/AIDS Care Centre in Lesotho. Door grote bijdragen van Aqualia Foundation en Nederland Lesotho Fonds is het bestuur in staat om de continuïteit te garanderen voor de vele patiënten en hun mantelzorgers. Eind 2012 is er dankzij de hulp van onze stichting en de stichting in Verenigd Koninkrijk een CD4 machine aangeschaft, waarmee patiënten nu in het centrum hun bloed kunnen laten testen. Dit brengt extra kosten met zich mee die o.a. door ons opgebracht moeten worden. Door deze extra service zijn de patiënten zeer tevreden.

De keuken waaruit maaltijden worden verstrekt

Door de sterfte aan AIDS worden kleine kinderen opgevangen door hun oudere zusjes of broertjes, die daardoor niet naar school konden. Een kinderdagverblijf was gewenst en al in mei 2013 kon dat verblijf worden geopend. Vanuit Nederland heeft de Soroptimisten club uit Hilversum een grote som geld overgemaakt zodat er ook speelgoed aanwezig kon zijn. Op dit moment maken er 35 kinderen gebruik van dit dagverblijf waar zij kleren en eten krijgen. Er worden pedagogische adviezen gegeven. Er wordt naar de thuissituatie gekeken die in sommige gevallen verbeterd moeten worden. Daar is een deskundige voor ingehuurd, zeker omdat er ook seksueel misbruik is geconstateerd. Dat vereist gespecialiseerde aanpak.

Het zal fijn als wij, het bestuur van Paballong in Nederland zoveel mogelijk geld inzamelen om het centrum in Lesotho te helpen met zijn goede werk. Daarbij hopen en rekenen wij op uw hulp.

St. Paballong HIV/AIDS Care Centre
Rekeningnummer: NL15 TRIO 0198 5483 89
Contact: Pauline Klöters

Soroptimistclub Hilversum zet zich in voor Aids-wezen

Hilversum, 06 april 2013

Een benefietvoorstelling in samenwerking met Filmtheater Hilversum en een feestweek met kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer moeten zoveel mogelijk geld in het laatje brengen.

Dat wil de Soroptimistclub Hilversum. Deze internationale serviceorganisatie zamelt dit jaar geld in voor de kinderopvang van Aids-wezen in Lesotho, een koninkrijk in zuidelijk Afrika. ‘De AIDS-epidemie heeft hier een verwoestende uitwerking’, vertelt Gerard Mathot. Deze Nederlander woont al meer dan veertig jaar in Lesotho en heeft aan de wieg gestaan van het Paballong AIDS centrum. ‘Paballong staat op het punt kinderopvang te starten voor de jongere broertjes en zusjes van kinderen die door ziekte of overlijden van hun ouders de zorg voor hun broertjes en zusjes hebben moeten overnemen. Door de kinderopvang krijgen zij de gelegenheid weer naar school te gaan’, vertelt hij.

Weggeslagen

Doel van de Soroptimistclub voor 2013 is geld inzamelen voor de Paballong kinderopvang voor onder meer speelgoed, educatief materiaal en een noodfonds. Dit noodfonds is er om de acute noden van gezinnen die door kinderen worden gerund te verlichten, zoals eten, schoenen en kleding. Mathot: ‘Lesotho is een van de armste landen ter wereld. Door de AIDS-epidemie is een hele generatie hier weggeslagen. AIDS-wezen zijn al heel kwetsbaar, zeker als ze, veel te jong, de verantwoordelijkheid van de zorg van een gezin moeten dragen. Scholing is essentieel om ze een kans op een goede toekomst te geven.’

De Soroptimisten ondersteunen dit project van harte. Dat doen de ‘sorren’ niet alleen. Al meerdere jaren bestaat er een samenwerking met Filmtheater Hilversum. Het Filmtheater stelt een zaal en film beschikbaar voor een benefietvoorstelling. Dit jaar draait op 14 april de film A Late Quartet. Ook heeft de club samenwerking gezocht met een lokale kinderopvangorganisatie. De Stichting Eigen&Wijzer, met locaties in onder andere Loosdrecht en Ankeveen, heeft het project omarmd.
Eigen&Wijzer bestaat dit jaar 25 jaar en viert dit met een feestweek van 10 tot en met 14 juni. Maandag tot en met donderdag worden op iedere locatie een tot twee activiteiten per dag georganiseerd met als doel plezier maken en geld inzamelen. Op vrijdag 14 juni sluit Eigen&Wijzer de feestweek af met een grote fair bij locatie De Pinkenstal in Loosdrecht. Er komen onder meer kramen met eigengemaakte spullen en tweedehands kleding, een grote loterij, een modeshow, danswedstrijden en een kinderrestaurant.

Bundelen

Marga van Tussenbroek van de Soroptimistclub: ‘Wij zijn ontzettend blij met deze samenwerking. Als service-organisatie van vakvrouwen bundelen wij onze krachten voor met name vrouwen en kinderen. Ieder jaar kiezen we een goed doel waar we ons voor inzetten. Vorig jaar was dat dicht bij huis. Toen mochten we geld inzamelen en meewerken aan de inrichting van Viore, het inloopcentrum van mensen die leven met kanker in Hilversum. Onlangs konden we daar nog een beamer aanbieden, omdat de inzameling nog succesvoller was dan verwacht. Dit jaar hopen we dat te kunnen evenaren met een project ver van huis, maar even belangrijk; bijdragen aan een goede toekomst voor kinderen in Lesotho.’